VABILO IN POZIV ZA PODAJO PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ ZA ŠPORTNE DOSEŽKE V LETU 2016 

četrtek, 24.11.2016

Športnik Vrhnike za leto 2016


Športna zveza Vrhnika poziva vsa društva, organizacije in posameznike, da posredujejo predloge za podelitev priznanj športnikom in športnim delavcem za osvojene športne dosežke v letu 2016.


Predloge je potrebno posredovati na obrazcih, ki jih lahko dobite v prostorih Športne zveze Vrhnika na podlagi predhodnega dogovora po telefonu 041 820 764 ali po e-pošti, če zanje zaprosite na e-naslov: sportnazvezavrhnika@gmail.com. Obrazci so dostopni tudi na spletni strani: www.sportnazveza-vrhnika.si. Poleg tega je potrebno k predlogu priložiti tudi kopije dokazil o doseženih rezultatih (listine-priznanja, časopisni članki ipd).


Prosimo, da vsi zainteresirani predloge pošljete na naslov: Športna zveza Vrhnika, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika, p. p. 88 ali jih osebno dostavite na sedež zveze najpozneje do 23. decembra 2016.
Posebej opozarjamo predlagatelje in zainteresirane, da Komisija za podelitev priznanj vlog, ki bodo prispele po tem roku ne bo upoštevala.


Športna zveza Vrhnika
Komisija za podelitev priznanj


OBRAZEC JE NA VOLJO TUKAJ userfiles/zavod-cankar.si/dokumenti/%C5%A0PORT/2016/obrazec_sportnik_vrhnike_2016.pdf