Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 100/2005 – UPB1, 21/2006, 14/2007 in 60/2007), 19., 41., 42. in 44. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur.l. RS, št. 2/2004), 17. člena Zakona o prekrških (Ur.l. RS, št. 3/2007 – UPB4 in 86/2004) in Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09) je Občinski svet Občine Vrhnika na seji dne 19. 11. 2009 sprejel
 
ODLOK O LOKALNEM TURISTIČNEM VODENJU NA OBMOČJU OBČINE VRHNIKA. Več na tej povezavi.  
 
Po odloku o lokalnem turističnem vodenju je lokalni turistični vodnik fizična oseba, ki je za to strokovno usposobljena in je vpisana v register lokalnih turističnih vodnikov za območje občine.
Lokalni turistični vodnik domačim in tujim obiskovalcem razkazuje in strokovno pojasnjuje naravne ter kulturne zanimivosti, zgodovinske, etnografske ter druge znamenitosti in značilnosti na območju občine. 
 
Lokalno turistično vodenje lahko opravljajo osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
-          imajo končano vsaj peto stopnjo izobrazbe,
-          imajo pridobljeno znanje vsaj enega tujega jezika,
-          so opravile tečaj strokovne usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika,
-          imajo uspešno opravljen izpit strokovne usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika in
               so vpisane v register lokalnih turističnih vodnikov občine pri zavodu.

 

KOLEDAR DOGODKOV

7-DNEVNI SPORED

Ni dogodkov

PRODAJA VSTOPNIC

PRIJAVITE SE NA e-NOVICE

Vaše ime:
Vaš e-naslov:
Odjava Prijavi se na e-novice