Športni park Vrhnika

Športni park Vrhnika meri 23.043 m2. Športni park je osrednji in največji športni objekt v Občini.  

Park vključuje: 
     • Mestni stadion,
     • Pomožno nogometno igrišče,
     • igrišče za odbojko na mivki,
     • tri teniška igrišča,
     • igrišče za košarko,
     • večnamenska asfaltno ploščad z dvema rokometnima igriščema,
        košarkarskim igriščem ter dvema igriščema za odbojko,
     • objekt z garderobami, sanitarji in skladišči,
     • ter objekt za skladišča in delavnico.

Nogometni stadion ima glavno igrišče, ki meri 104,5 x 70 m in površino 7.315 m2, pomožno nogometno igrišče z merami 110 x 54 m in površino 5.940 m2 ter objekt s štirimi garderobami, tuši in sanitarijami.

Atletska steza je pokrita s tenisitom, dolga 400 m, široka 7,2 m in obsega 2.880 m2 površin. Atlestki stadion ima skakališči za skok v daljino 30 x 4 m in površino 120 m2 ter skok v višino 12 x 12 m in površino 144 m2.  

Igrišče za odbojko na mivki meri 16 x 8 m (zunanje mere je 26 x 18 m) in ima površino 128 m2.  

Tri peščena teniška igrišča merijo po 24 x 8,3 m in imajo skupno 598 m2 površino.   

Igrišče za košarko ima asfaltno prevleko, meri 32 x 18 m in ima površino 576 m2.

Večnamenska ploščad ima asfaltno prevleko, vključuje dve igrišči za mali nogomet in košarkarsko igrišče ter dve igrišči za odbojko. Ploščad meri 74 x 46 m in ima površino 3.404 m2.

Asfaltne površine v športnem parku so bile leta 2006 in 2007 obnovljene. Travnate površine v parku so dobro vzdrževane. Asfaltna igrišča uporabljajo šola za šolsko športno vzgojo, interesne dejavnosti in športno vadbo ter športni klubi in rekreativci. Na igriščih se odvija tudi športna rekreacija in prireditve. Nogometna igrišča uporablja in vzdržuje NK Vrhnika. Atletski stadion uporablja šola in atletska sekcija ŠD Vrhnika ter rekreativci.