Športna dvorana Partizan

Športna dvorana Partizan ima površino 537 m2. Obsega večnamensko športno dvorano, fitnes, garderobe in sanitarije. Večnamenska dvorana meri 22 x 13 m in ima površino 286 m2. Fitnes meri 87 m2. Poslovni in ostali prostori v telovadnici obsegajo 149 m2. Športni objekt uporabljajo izvajalci letnega programa športa v občini, osnovna šola in zunanji najemniki. Dvorano se lahko najame tudi za praznovanje rojstnih dni. V dvorani so se zamenjala okna, obnovila in dokupila se je športna oprema, zamenjal se je igralni parket.

Podatki o športni dvorani:
- površina dvorane: 286 m2
- površina fitnesa: 87 m2
- 2 garderobi za dvorano
- 1 garderoba za fitnes
- glavna igrišča:
     • košarka
     • odbojka
     • badminton igrišče
     • mini rokomet

Za več informacij o najemu športne dvorane pokličite strokovnega sodelavca za šport g. Daniela Cukjatija  na tel. 01 750 66 35 ali mob. tel.  051 661 061.