Uredništvo:

NAŠ ČASOPIS
Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika
Tel.: +386 (0)1 750 66 38 ali 01 750 66 30
E-pošta: nascasopis(a)zavod- cankar.si

Spletne strani (mojaobcina.si):

 

Občina Vrhnika  
Občina Borovnica  
Občina Horjul  
Občina Dobrova - Polhov Gradec  
Občina Log Dragomer  
Facebook  

O nas

Naš časopis izdaja Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, katerega ustanoviteljica je Občina Vrhnika. Občine soizdajateljice so Borovnica, Dobrova - Polhov Gradec, Horjul in Log-Dragomer.

Naš časopis je edini pisni lokalni medij vrhniškega in zalednega območja, ki spremlja aktualno dogajanje v občini ter preko novinarjev oziroma dopisnikov tudi poroča o dogodkih.  

Naš časopis občanom nudi vse relevantne informacije, ki se tičejo bivanja v njihovi okolici, zato so ga slednji sprejeli kot pomemben vir informacij o svojem kraju.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pravila za izrabo prostora v Našem časopisu med volilno kampanjo za lokalne volitve 2018

Pravila opredeljujejo način, oblike, obseg in pogoje za izrabo prostora v Našem časopisu za lokalne volitve 2018 (18. november)

Posebne izdaje Našega časopisa ne bo, bo pa zato časopis izšel nekoliko kasneje kot običajno – da se bo približal terminu volitev, v njem pa bo dana prednost lokalnim volitvam. Članki, ki bodo zaradi tega izostali, bodo objavljeni v naslednji številki. Tako bomo izšli 5. novembra, gradiva pa bomo zbirali do 23. oktobra. Vrstni red volilnih objav bo sledil časovnemu zaporedju prejema gradiva. 

Naš časopis ponuja enakopravno možnost vsem političnim strankam, da svoja sporočila za javnost objavijo kot komercialno sporočilo v obliki tiskanega oglasa. Cenik volilnih oglasov je identičen komercialnemu ceniku (nahaja se spodaj), pri čemer imajo politične stranke 30% popust na neto ceno (na ceno brez DDV). Primer: volilni oglas za četrtino strani stane brez popusta 187,78€. S 30% popustom stane 131,45€ brez DDV. 

Možne so dimenzije: 

OSMINSKI LEŽEČI: 135,5 x 97 mm

ČETRTINSKI POKONČNI: 135,5 x 199,5 mm

POLOVIČNI LEŽEČI: 275 x 199,5 mm

CELA STRAN: 275 x 403 mm

Gradivo sprejemamo do 5. novembra na naslov: nascasopis@zavod-cankar.si Podrobnejše informacije na: 01 750 66 38 ali 01 750 66 30 ali nascasopis@zavod-cankar.si

Cenik oglaševanja

Velja od 19. 4. 2018 dalje.

CENIK OGLAŠEVANJA V NAŠEM ČASOPISU

KOMERCIALNI OGLASI:

Četrtina strani 135,5 X 199,5 mm (pokončna) …. 187,78 € brez DDV
Četrtina strani 182 x 149 mm (ležeča)……………187,78 € brez DDV

Polovica strani 275 x 199,5 mm (ležeča) ………...375,56 € brez DDV
Polovica strani 135,5 x 403 mm (pokončna)……...375,56 € brez DDV

Cela stran 275 x 403 mm …………………………..751,13 € brez DDV

Največji dovoljeni popust in hkrati agencijski popust: 30%.

Za objavo na prvi strani so cene 100% višje od cenika.

Manjše mere od četrtine strani se obračunavajo po znesku 1,06 evra z DDV na cm2.

Dimenzije oglasov:

CENIK MALIH OGLASOV:
Mali oglasi so brezplačni.

ZAHVALE OZIROMA OSMRTNICE
Cena: 68,72 evrov z DDV. 
Navodila za pošiljanje "zahval": priporočljivo je, da zahvale pošljete po elektronski pošti, lahko pa tudi klasično v pisni obliki. Dolžina zahvale naj bo približno enaka, kot so že objavljene v časopisu. Zahvalo pošljite kot wordov dokument, uokvirjanje in drugi slogovni elementi niso potrebni. Fotografijo poskenirajte (lahko jo tudi fotografirate z mobitelom) in jo dodate kot priponko. Dopišite tudi še naslov plačnika (plača se po položnici po izidu časopisa) in telefonsko avtorja zahvale. 


Časopis praviloma izhaja zadnji ponedeljek v mesecu, redakcija je 8 delovnih dni pred tem.

Naš časopis izide 11-krat letno, praviloma zadnji ponedeljek v mesecu, v nakladi 13 500 izvodov. Brezplačno ga prejmejo vsa gospodinjstva v občinah Vrhnika, Borovnica, Log-Dragomer, Horjul in Dobrova-Polhov Gradec. Po Nacionalni raziskavi branosti nas bere 35 tisoč bralcev.

 

Naslednja številka

Nova številka Našega časopisa
bo izšla v ponedeljek 28. JANUARJA, prispevke pa zbiramo do ponedeljka, 14. januarja. 


Telefon uredništva: 01 750 66 38 ali 01 750 66 30. Kontaktna oseba: Gašper Tominc. Elektronska pošta: nascasopis@zavod-cankar.si

Prispevke pošljite bodisi pisno na naslov:
NAŠ ČASOPIS, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika
bodisi na e-pošto:
nascasopis(a)zavod-cankar.si
oziroma jih sami objavite na spletni strani www.mojaobcina.si vaše občine.

Prispevki naj bodo kratki in jedrnati, kvaliteta fotografij pa čim boljša. 
 

PROGRAMSKA ZASNOVA NAŠEGA ČASOPISA

PREDVIDENI DATUMI IZIDOV NAŠEGA ČASOPISA V LETU 2019

Tekoča številka

Naš časopis, 466, december 2018

Naš časopis, 465, november 2018

Naš časopis, 464, oktober 2018

Naš časopis, 463, september 2018

Naš časopis, 462, avgust 2018

Naš časopis, 461, julij 2018

Naš časopis, 460, maj 2018

Naš časopis, 459, april 2018

Naš časopis, 458, marec 2018

Naš časopis, 457, februar 2018

Naš časopis, 456, januar 2018

Naš časopis, 455, december 2017

Naš časopis, 454, november 2017

Naš časopis, 453, oktober 2017

Naš časopis, 452, september 2017

Naš časopis, 451, avgust 2017

Naš časopis 450, junij 2017

Naš časopis, 449, maj 2017

Naš časopis, 448, april 2017

Naš časopis, 447, april 2017

Naš časopis, 446, marec 2017

Naš časopis, 445, januar 2017

Naš čaopis, 444, december 2016

Naš časopis, 443 - 1. del, november 2016
Naš časopis, 443 - 2. del, november 2016

Naš časopis, 442, oktober 2016

Naš časopis, 441, september 2016

Naš časopis, 440, avgust 2016

Naš časopis, 439, junij 2016 - prvi del

Naš časopis, 439, junij 2016 - drugi del

Naš časopis, 438, maj 2016

Naš časopis, 437, april 2016

Naš časopis, 436, marec 2016

Naš časopis, 435, februar 2016 01/2

Naš časopis, 435, februar 2016 02/02

Naš časopis, 434, januar 2016

Naš časopis, 433, december 2015

Naš časopis, 432, november 2015

Naš časopis, 431, oktober 2015

Naš časopis, 430, september 2015

Naš časopis, 429, avgust 2015, prvi del
Naš časopis, 429, avgust 2015, drugi del

Naš časopis, 428, junij 2015, prvi del
Naš časopis, 428, junij 2015, drugi del

Naš časopis, 427, maj 2015, prvi del
Naš časopis, 427, maj 2015, drugi del
Naš časopis, 427, maj 2015, tretji del

Naš časopis, 426, april 2015

Naš časopis, 425/01, marec 2015
Naš časopis, 425/02, marec 2015

Naš časopis, 424, februar 2015

Naš časopis, 423, januar 2015, 1. del
Naš časopis, 423, januar 2015,  2. de

Naš časopis, 422, december 2014

Naš časopis, 421, november 2014

Naš časopis, 420, oktober 2014

Naš časopis, 419, september 2014

Naš časopis, 418, avgust 2014

Naš časopis, 417, junij/julij 2014

Naš časopis, 416, maj 2014

Naš časopis, 415, marec 2014

Naš časopis, 414, marec 2014

Naš časopis, 413, februar 2014

Naš časopis, 412, januar 2014

Naš časopis, 411., december 2013, I. del

Naš časopis, 411., december 2013, II. del

Priloga Našega časopisa, št. 411., "40. let Našega časopisa"

Naš časopis, 410, november 2013, I. del

Naš časopis, 410, november 2013, II. del

Naš časopis, 409, oktober 2013

Naš časopis, 408, september 2013,_I. del

Naš časopis, 408, september 2013,_II. del

Naš časopis, 407, avgust 2013

Naš časopis, 406, julij 2013

Naš časopis, 405, maj 2013

Naš časopis, 404, april 2013

Naš časopis, 403, marec 2013

Naš časopis, 402., februar 2013

Naš časopis, 401., januar 2013, I. del

Naš časopis, 401, januar 2013, II. del

Arhiv

Arhiv Našega časopisa si lahko ogledate na spletni strani Digitalne knjižnice Slovenije,


ali na spletni strani www.mojaobcina.si/Vrhnika - od 398. številke dalje.