CENIK NAJEMA DVORAN IN OPREME

  Enota
Cena v EUR brez DDV
Telovadnica Partizan
Cene za letne izvajalce športa (neprofitna najem.)     
Uporaba teovadnice - LPŠ ura 12,00
Uporaba telovadnice - otroci, mladina ura 15,00
Cene za druge izvajalce - naročnike (tržna cena)     
Uporaba telovadnice ura 18,00
Uporaba igrišča za badminton ura 9,22
Uporaba fitness centra-enkraten obisk ura 3,33
Uporaba fitness centra-mesečni obisk mesec

20,83

 
Telovadnica Osnovne šole Ivan Cankar Vrhnika
Cene za letne izvajalce športa (neprofitna najem.)    
Uporaba telovadnice - LPŠ ura 15,00
Uporaba telovadnice - otroci, mladina ura 18,75
Cene za druge izvajalce - naročnike (tržna cena)    
Uporaba telovadnice ura 22,50
Uporaba telovadnice - prireditev ura 30,00
Uporaba telovadnice - badminton ura 9,22
Najemnina klubskega prostora 1 m2 10,00
Najemnina klubskega prostora 1 m2 1,00
 
Telovadnica Osnovne šole Antona Martina Slomška
Cene za letne izvajalce športa (neprofitna najem.)    
Uporaba cele dvorane s tribunami (508 sedežev) ura 40,50
Uporaba 1/3 dvorane ura 13,50
Uporaba galerije nad tribunami ura 5,20
Cene za druge izvajalce - naročnike (tržna cena)    
Uporaba cele dvorane brez tribun ura 51,00
Uporaba cele dvorane s tribunami ura 64,00
Uporaba 1/3 dvorane ura 17,00
Uporaba galerije nad tribunami ura 7,00
Uporaba igrišča za badminton ura 9,22
Dodatna oprema telovadnice Osnovne šole Antona Martina Slomška
     
Najem talnih oblog (900 m2 - 2 x 1m) m2 0,20
Najem in namestitev talnih oblog v AMS m2 0,30
Najem in namestitev talnih oblog izven AMS m2 0,40
Uporaba odra v AMS (80 m2 - 2 x 1m) m2 4,00
Uporaba in postavitev odra v AMS m2 5,00
Uporaba in postavitev izven AMS m2 6,00
     
Uporaba stolov kos 0,20
Uporaba in postavitev stolov v AMS kos 0,25
Uporaba in postavitev stolov izven AMS kos 0,30
Čiščenje dvorane   40,00

Odvoz smeti

  do 30 €
 
 
Cankarjev dom Vrhnika
Uporaba Velike dvorane 1 ura 35,24
Uporaba Velike dvorane 2 ura 61,68
Uporaba Velike dvorane 3 ura 110,14
Uporaba Velike dvorane 1 prireditev 83,70
Uporaba Velike dvorane 2 prireditev 154,19
Uporaba Velike dvorane 3 prireditev 440,55
Uporaba Male dvorane 1 ura 26,43
Uporaba Male dvorane 2 ura 44,05
Uporaba Male dvorane 3 ura 66,08
Uporaba Male dvorane 1 prireditev 52,87
Uporaba Male dvorane 2 prireditev 101,32
Uporaba Male dvorane 3 prireditev 198,25
Uporaba avle prireditev 30,84
Uporaba pevske sobe ura 4,40
Uporaba lutkovne sobe ura 4,40
Najemnina poslovnega prostora mesec 64,20
Obratovalni stroški za poslovni prostor mesec 14,61
Dodatna oprema in storitve Cankarjevega doma Vrhnika
Delo hostese ura 4,68
Cvetje kos 0,00
Najem projektorja kos 15,00
Najem prenosnega računalnika kos 15,00
Najem ozvočenja kos 50,00
Prodaja vstopnic prireditev 5% od iztržka
Najem odra Velike dvorane vaja 26,43
Najem prtov kos 1,38
Dodatna oprema in storitve Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika
Uporaba stojnice kos 3,50
Najem zunanjega odra m2 8,00
Najem strehe nad odrom m2 600,00
Pomoč pri postavljanju m2 9,22
Najem klopi kos 1,50
Najem mize kos 2,50
Najem mize in dveh klopi komplet 5,00

Prevoz s kombijem

km 0,50
Izposoja šotora 10 x 30 - humanitarna društva                                          650,00 € 
Izposoja šotora 10 x 30 - društva v občini Vrhnika   800,00 €
Izposoja šotora 10 x 30 - ostali   1.000,00 €

 

Za dodatne informacije glede telovadnic pokličite na 051 661 061 (Daniel Cukjati), za Cankarjev dom pa 051 661 064 (Tatjana Oblak).

Uporaba dvoran in pomoč pri postavljanju se obračuna po nižji davčni stopnji - 9,5°%

Ostalo je obračunano po višji davčni stopnji - 22%